Alphabet-Geschichten

Aus der Textgemeinschaft

A

  • Der Aha-Effekt
    „Isch des Schinke?“ „Ha naaiii.“ „Ja, isch des Salami?“ „Ha jaaa.“ „Mogschd des?“ „Ha jaaa.“ „Häsch des selba gmacht?“ „Ha jaaa.“ Pause. „Un du machscht jetz bi dia dahaim de Butz weg? „Ha jaaa.“ „Ja auße?“ „Ha naaiii.“ „Ja inne?“ „Ha jaaa.“ „Ja quasi unner de Dapete?“ „Ha jaaa.“ „Ja machschst des selba?“ „Ha naaiii.“ „Ja läschds mache?“ „Ha jaaa.“ „Aha.“